Domino – komorní pěvecký sbor Tábor |

sbor | repertoár | koncerty | cd

CD Domino Tábor

Technické údaje

Digitálně nahráno v kostele Sv. Filipa a Jakuba v Táboře ve dnech 23.–24. června 2001

Sbormistr: Pavel Bušek
Hudební režie: Jaroslav Krček
Mastering: Jindřich Michalík – AUDICOM
Sleeve note: Jaroslav Krček
Translations: Kamila Pacovská, Michal Houda, Lucie Pexová
Fotografie: Vlasta Štegerová

Sponzoři:

Komorní pěvecký sbor Tábor

Hledání: zde hledá jyxo.cz